Poświęcenie pokarmów.

W tym roku w kościele nie ma poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.

Tekst:

Błogosławieństwo stołu