O nas

Pokój i Dobro

Witamy na stronie Braci Mniejszych Kapucynów będących w Olsztynie. Prowadzimy Sanktuarium i Parafię Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia. Nasza parafia została erygowana 3 maja 1991 r. Jako bracia pragniemy wypełniać naszą posługę względem parafian z jak największą gorliwością i oddaniem, a przy tym z jak największą otwartością na ich życie, zarówno radości i problemy.

Przez lata nasza parafia rozwinęła się i ugruntowała. Jako wspólnota braterska staramy się prowadzić to dzieło w duchu franciszkańskim, dlatego zapraszamy do tego dzieła pracy w winnicy Pańskiej każdego, kto poszukują swojego miejsca w Kościele. Posługa sakramentów i Słowa Bożego to najpiękniejszy sposób niesienia pomocy i nadziei drugiemu człowiekowi, dlatego zapraszamy do udziału w tej drodze pełnej wiary i miłości. Nasza wspólnota braterska liczy obecnie 5 braci: Br. Michał Gawroński, gwardian, wikariusz parafii, Br. Łukasz Szokaluk, proboszcz, wikariusz klasztoru, Br. Paweł Szymala, br. Paweł Kaczorek, br. Sebastian Kwir.

Bracia Mniejsi Kapucyni