Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Miłosierdzia, 07.04.2024 r.

1.   Dzisiaj przeżywamy w Kościele Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która jest jednocześnie świętem Caritas. Ofiary z dzisiejszej tacy zostaną przekazane na działalność naszego diecezjalnego „Caritasu”.

„Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który dzisiaj, w jakimkolwiek kościele, czy kaplicy z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego
Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę Ojcze nasz i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. Jezu Miłosierny, ufamy Tobie)”.

2.   Dziś o godz. 15.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Dziś żegnamy Br. Pawła Szymalę, który przez ostatnie kilka miesięcy posługiwał w naszej parafii. Br. Paweł 04 kwietnia b.r. został wybrany nowym ministrem prowincjalnym Warszawskiej Prowincji Kapucynów. Dziękujemy mu za ten czas posługi duszpasterskiej, którą ubogacił naszą wspólnotę parafialną.

3.   W poniedziałek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze święte jak w dzień powszedni. O godz. 18.00 Msza św. z udziałem FZŚ. Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez FZS.

4.   W sobotę 06 kwietnia po Mszy św. wieczornej rozpoczęło się w naszej parafii „Jerycho Różańcowe”. Przez siedem dni i nocy trwa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Prosimy o zapisywanie się na czuwanie na liście umieszczonej na stoliku przy sklepiku parafialnym.

5.   W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci z kl. III.

6.  We czwartek po Mszy św. wieczornej rozważanie Lectio Divina oraz próba scholii w sali w klasztorze.

7.   W piątek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania.

8.   W sobotę o godz. 10.00 spotkanie formacyjne dla dzieci z kl. III.

9.   W sobotę o godz. 17.30 różaniec prowadzony przez Rycerzy fatimskich.

10.   Za wszelkie ofiary, jakie składacie na rzecz kościoła i wspólnoty zakonnej składamy serdeczne Bóg zapłać!