I Komunia Św.

“Miejscem przygotowania do I Komunii św. i jej przyjęcia jest parafia zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów”. (Statut 69. Synodu Warmińskiego).

I Komunia Św. w 2024 r. odbędzie się  w niedzielę 12 maja. o g. 10.00 i 13.00. 

W szkole  dzieci  przygotowują  się  do I  Komunii Św.  z podręczników:. „Kto spożywa moje Ciało, ma życie” Wydawnictwo Katechetyczne. 

Do zaliczenia  dzieci będą  miały modlitwy. Modlitwy powinny być  zaliczone do  końca lutego. Znajomość  modlitw sprawdzają najpierw rodzice, składają  podpis, wstawiają  ocenę, a późnej dziecko  zalicza modlitwy u katechety.

Do końca roku kalendarzowego  trzeba dostarczyć  metrykę chrztu, jeżeli dziecko nie było ochrzczone  w naszej parafii.

Dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w niedzielę we Mszy św. o godz. 13.00. 

W październiku dzieci uczestniczą codziennie w różańcu o godz. 17.30. W Adwencie dzieci uczestniczą we wtorki i czwartki w Mszach św. roratnich o godz. 16.15. 

24. września 2023 r. po Mszy św. o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z kl. III.

Spotkania formacyjne dla rodziców w 2023/2024 r. będą odbywały się w drugą środę m-ca o g. 19.00 w kościele. 

I spotkanie: 03.10. 2023 r. (wyjątek)

II spotkanie: 07.11. 2023 r.

III spotkanie: 05.12. 2023 r. 

IV spotkanie: 01. 2024 r. – z racji na wizytę duszpasterską „kolędę” nie będzie spotkania dla rodziców.

V spotkanie:   21.02. 2024 r. (wyjątek)

VI spotkanie: 20.03. 2024 r. (wyjątek)

VII spotkanie: 10.04. 2024 r. 

Spotkanie formacyjne dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024 r. odbywają się w II sobotę miesiąca o godz. 10.00 w kościele:

I spotkanie –  14.10. 2023 r.

II spotkanie –  18.11.2023 r. (wyjątek)

III spotkanie –  09.12. 2023 r.

IV spotkanie –   13.01. 2024 r.

V spotkanie –   10.02. 2024 r. 

VI spotkanie –   09.03. 2024 r. 

VII spotkanie –   13.04. 2024 r. 

PRÓBY PRZED I KOMUNIĄ ŚW.:

 

.05. o godz. 16.15. – próba dla grupy I

.05. o godz. 16.15. – próba dla grupy II

.05. o godz. 16.15. – próba dla grupy I

.05. o godz. 16.15 – próba dla grupy II

11.05. o godz. 10.00 – spowiedź dla dzieci i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (trzeba przynieść świecę chrzcielną). 

Podział na dzieci na grupy u Pani Danuty, katechetki.