Ogłoszenie dla wspólnoty Żywego Różańca.

W m-cu kwietniu, odmawiamy te same „tajemniczki”, co w marcu. Dodajemy intencję: „O pokonanie pandemii koronawirusa na całym świecie”.