Oaza „Przy Studni”.

„Groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz…” – św. Jan Paweł II.

Ruch Światło-Życie, znany pod nazwą Oaza, jest Ruchem Maryjnym założonym przez Czcigodnego Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego na ziemiach polskich, jako ruch odnowy parafii. Osoby dorosłe pragnące rozważać Pismo Święte, nauczyć się form modlitwy czy poznać liturgię Mszy św. zapraszamy w każdy wtorek na Mszę św. na godz. 18.00, a potem na spotkanie w salce w klasztorze. 

Osobą odpowiedzialną za oazę „Przy Studni” jest pani Ola Szczesiul.