Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę wielkanocną 26.04.2020 r.

1.   Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy XII Tydzień Biblijny pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36). Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia wg św. Mateusza. Czwarte Narodowe czytanie Pisma Świętego nawiązuje do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój […]