Sakramenty

Chrzest

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godzinie 11:30.

W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie – po uprzednim porozumieniu się z Ojcem Proboszczem.

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz z aktem urodzenia dziecka.

2. W kancelarii dokonujemy wpisu do Parafialnej Księgi Chrztów. (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z USC.)

3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego – znać wiek rodziców chrzestnych, adres zamieszkania ( wraz z kodem pocztowym ) oraz zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami z parafii obecnego zamieszkania.

4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej do nauki przed chrztem przynieść z swoich parafii zaświadczenia, – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba może zostać nie dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.

Sakrament Małżeństwa

Przygotowanie do niego:

1. Zaręczyny.

2. Ustalić w kancelarii parafialnej ( w godzinach jej otwarcia ) dzień i godzinę ślubu. Można dokonać tego nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.

3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Ojcem Proboszczem na spisanie protokółu przedślubnego. Na spisanie tego protokółu trzeba przynieść następujące dokumenty:

  • dowód osobiste narzeczonego i narzeczonej,
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – ważne trzy miesiące,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego ważne trzy miesiące,
  • zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego ( w jednej z parafii lub ośrodku rekolekcyjnym )

4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez trzy niedziele.

5. Narzeczeni otrzymują także karteczkę do spowiedzi św. na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.

6. Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła – dodatkowe kwiaty i świece dekoracyjne – można skorzystać z osoby dekorującej stale nasz kościół lub przez siebie zamówionej po uprzednim ustaleniu z Ojcem Proboszczem.

7. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele.

Pogrzeb Chrześcijański

1. Po śmierci bliskiej osoby, należy najpierw skontaktować się z dowolnym zakładzie pogrzebowym w celu ustalenia daty i godziny ceremonii pogrzebowej.

2. Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina w Parafii zamieszkania. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek  od Proboszcza Parafii , na którego terenie zmarły zamieszkiwał.

3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć „Skrócony akt zgonu” z USC.

4. Rodzina zmarłej osoby ustala w kancelarii parafialnej przebieg liturgii pogrzebowej i udział kapłana w pochówku.

 

Dodaj komentarz