Ministranci

„W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchowny czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych.”

Konstytucja o Liturgii Świętej
Sacrosanctum Concillium 28.

Ministranci w parafii NMP Ostrobramskiej przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Olsztynie są wspólnotą męską. Chłopcy towarzyszą kapłanom przy sprawowaniu Eucharystii i różnych nabożeństw.

Kto to jest ministrant?

  • Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant służy, w czasie przygotowywania ołtarza i darów ofiarnych potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomaga również po zakończeniu Mszy świętej.
  • Ministrant jest tym, który niesie ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.
  • Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” , czyli w żywym spotkaniu z Bogiem.

Zbiórki ministrantów

Każda sobota

10.00 – MINISTRANCI

11:00 – KANDYDACI

wejście przez furtę klasztorną

Opiekunem ministrantów jest gwardian, o. Michał Gawroński OFMCap. Nr tel. 797 907 520

 

Funkcje ministranta i poszczególne etapy

KANDYDACI – jest to formacja początkowa, która wprowadza chłopców w życie całej wspólnoty ministrantów. Uczą się oni podstawowych pojęć związanych ze służbą przy ołtarzu. Obecnie w naszej parafii każdy kandydat musi przejść odpowiednie „szkolenie”, które pozwoli mu w przyszłości stać się ministrantem. Ubiorem każdego kandydata jest komża i referenda w odpowiednich kolorach zgodnych z okresem liturgicznym.

MINISTRANCI – jest to najliczniejsza część wspólnoty ministranckiej. Ministrantem może zostać każdy chłopiec po Komunii Św. Aby zostać ministrantem musi wcześniej zostać kandydatem. Spotkania ministranckie zwane zbiórkami odbywają się raz w tygodniu (w sobotę). Na tych zbiórkach ministranci i kandydaci uczą się swoich wyznaczonych posług. Przed wstąpieniem w ministranckie grono, chłopiec musi nauczyć się służenia przy ołtarzu. Podstawowym strojem każdego ministranta jest komża.

W naszej parafii wyróżniamy następujących ministrantów:

Ministrant krzyża – tzw. krucyferariusz – najważniejszym jego zadaniem jest troska o krzyż. Wykonuje on szereg czynności związanych z posługą krzyża zarówno w procesjach jak i w czasie trwania Mszy Św. Uczy się jak należy traktować krzyż i gdzie jest jego miejsce.

Ministrant księgi – troszczy się o wszystkie księgi liturgiczne. Ministrant ten potrafi biegle posługiwać się księgami liturgicznymi. Należycie się nimi troszczy i pielęgnuje. Szczególną uwagę zwraca na czystość. W czasie spotkań uczy się nimi posługiwać.

Ministrant światła – troszczy się o świece i świeczniki. Ministrant światła dba o świece.

Ministrant ołtarza – jest to posługa najczęściej wykonywana w kościele; ministrant ołtarza świetnie powinien znać naczynia liturgiczne, wszystkie części bielizny kielichowej, pamiętać rozmieszczenie parametrów liturgicznych w zakrystii, aby w razie potrzeby móc je odszukać. Odpowiedzialny jest również za przygotowanie darów do sprawowania Mszy św. Ministrant ten potrafi biegle posługiwać się ampułkami i naczyniami liturgicznymi.

Ministrant kadzidła – funkcję tę spełniają dwaj ministranci. Jeden z nich niesie kadzielnicę (turyferariusz), drugi natomiast łódkę z kadzidłem (nawikulariusz). Ministrant pełniący tę funkcję musi nauczyć się służenia z kadzidłem w czasie nabożeństw i Mszy św. Dba on nie tylko o kadzidło i łódkę, ale również o miejsce, w którym je rozpala i przygotowuje.

 

 

 

 

Dodaj komentarz