Wspólnota Męska

WM_herbWspólnota Męska jest katolicką grupą mężczyzn, która stawia sobie za cel rozwój duchowy. Nasze spotkania są skupione na wspólnej modlitwie adoracyjnej Najświętszego Sakramentu. Widzimy potrzebę inicjacji mężczyzn do przeżywania swojej wiary i codzienności w świetle głębokiej duchowości. Adoracja oraz prosta praca nad sobą pozwalają nam lepiej i bardziej autentycznie przeżywać nas samych. Obecnie można zobaczyć, że mężczyźni nie znajdują własnej przestrzeni w Kościele, gdzie mogliby w prostocie
i zgodnie z własnym stanem przeżywać spotkanie z Chrystusem – wzorem męstwa. Nasza inicjatywa rozpoczęła się spontanicznie
od kilku mężczyzn szukających właściwego przeżycia wiary. Obecnie nasza wspólnota wypracowała własny model spotkań formacyjnych.
Każdy z mężczyzn, który poszukuje swojego miejsca w Kościele,
ale również pragnie rozwoju duchowego i pogłębienia więzi
z Chrystusem zapraszamy na nasze spotkania. Opiekę duchową zapewniają nam Bracia Kapucyni.

Spotykamy się raz w tygodniu (wtorek g. 19.00) w Klasztorze Kapucynów znajdującym się w Olsztynie przy ulicy Pana Tadeusza 16a.

Opiekunem duchowym wspólnoty  jest o. Łukasz Szokaluk, tel. kontaktowy: 509 777 943.