Triduum paschalne

Wielki Czwartek – Liturgia o godz.18:00

Chrystus zaprasza nas do wspólnego stołu, na Ostatnią Wieczerzę. Weźmie w swoje ręce chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Dlatego w postawie radosnej wdzięczności weźmy udział we Mszy św. i przyjmijmy Komunię świętą.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00.

Centrum dzisiejszego wydarzenia jest krzyż. Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy najpierw podjął ich ciężar. Czyni ze śmierci przedmiot skutecznej, zbawczej ofiary. Śmierć Pana przedstawia nam prawdę wiary, która mówi o konieczności i skuteczności cierpienia, aby dokonało się nasze zbawienie.

Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20:00.

Uroczysty obchód Wigilii Paschalnej. Jest tajemnicą przejścia z niewoli grzechu ku nowemu życiu w jedności z Chrystusem. Dlatego liturgię rozpoczyna się o zmroku, przy zapalonym ogniu. W sposób uroczysty paschał, symbol światła wnosi się do kościoła – światło Chrystusa nad nami. W czasie dzisiejszej liturgii usłyszymy wiele wersetów z Pisma Świętego mówiące o tym że Bóg ciągle jest z nami. Eucharystia sprawowana w ostatnim etapie dzisiejszych przeżyć, wskazuje na to, że człowiek wiele zła dokonał wobec Boga, On jednak ciągle trwa wśród nas i karmi nas Swoim chlebem.

Dodaj komentarz