Święcenie pokarmów 2024 r.

W Wielką Sobotę od godz. 8.00 – 15.00 co pół godziny.