Poświęcenie palm.

Komu z wiernych nie uda się być w kościele na Mszy św., to poświęcenia palmy należy dokonać w domu uczestnicząc w transmisji Mszy Świętej z obrzędem poświęcenia palm, w środkach społecznego przekazu.