Parafia

DEKRET EEREKCYJNY KS. BISKUPA EDMUNDA PISZCZA

Po wysłuchaniu zdania zainteresowanych, na mocy kanonów 515 i 520 Kodeksu Prawa Kanonicznego powołuję do życia Rzymsko-Katolicką Parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, w Olsztynie i powierzam ją na stałe Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. (…)
DEKRET wchodzi w życie w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,z dniem 3 maja 1991 roku w dwusetną rocznicę uchwalenia przez sejm czteroletni Konstytucji 3 Maja.

Dano w Olsztynie dnia 11 kwietnia Roku Pańskiego 1991.

Jak to wszystko było

Krótka historia parafii.

Bp warmiński Edmund Piszcz pod koniec 1990 r. podjął starania o zorganizowanie w Olsztynie nowej parafii przy ul. Pana Tadeusza, a 4 II 1991 otrzymał od Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Olsztynie wskazanie lokalizacyjne co do przyszłego kościoła. Jednocześnie porozumiał się z ówczesnym prowincjałem Warszawskiej Prowincji Kapucynów, o. Romanem Kotowskim co do przejęcia przez nasz zakon tej parafii i założenia w Olsztynie klasztoru kapucynów. Prowincjał wniósł 14 II 1991 do biskupa formalny wniosek o zgodę na osiedlenie się zakonu w Olsztynie, na co biskup wyraził zgodę pismem z 18 II 1991, a dekretem z 11 IV 1991 erygował w Olsztynie parafię p.w. Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia i powierzył ją na stałe naszemu zakonowi. Delegowany do zorganizowania nowej placówki o. Andrzej Chludziński zamieszkał w Olsztynie początkowo na plebani parafii Najświętszego Serca Jezusowego, później w wynajętym mieszkaniu i od 3 V 1991 rozpoczął działalność w parafii. Msze święte zrazu były sprawowane na placu przeznaczonym pod przyszły kościół, następnie w namiocie, a 4 X 1991 bp Piszcz poświęcił prowizoryczną kaplicę, przy której urządzono mieszkania dla braci. 12 III 1992 bp Edmund Piszcz i prowincjał o. Kazimierz Synowczyk podpisali umowę w sprawie prowadzenia parafii przez naszą Prowincję. Dekretem z 2 VIII 1992 prowincjał Kazimierz Synowczyk w oparciu o zgodę Kapituły Prowincjalnej z 1991 r. kanonicznie erygował klasztor kapucynów w Olsztynie. Abp Metropolita Warmiński Edmund Piszcz dekretem z 16 Xl 1996 ustanowił nasz kościół Archiprezbiteralnym Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia.

Jednocześnie trwały przygotowania do budowy kościoła i klasztoru. Projekt, nawiązujący do tradycyjnego budownictwa kapucyńskiego, opracował architekt Józef Żołądkiewicz. Z ramienia zakonu kierowali pracami kolejni przełożeni: o. Andrzej Chludziński, a od 2000 r. o. Apoloniusz Leśniewski. W 1994 r. rozpoczęto prace budowlane; do 1998 r. wybudowano kościół i klasztor w stanie surowym, w 1999 r. wykonano więźbę dachową i elewacje oraz stolarkę budowlaną, w 2000 r. wyposażono, wytynkowano i pomalowano wnętrza, urządzono łazienki, piwnice, pralnię i kotłownię oraz zagospodarowano plac przed kościołem i klasztorem. Pasterka w 2000 r. była pierwszą mszą świętą sprawowaną w nowym kościele. 20 VI 2001 nastąpił techniczny odbiór wybudowanego kościoła i klasztoru.

2 kwietnia 2005 roku o godz.2137 odszedł do Domu Ojca Papież Jan Paweł II. W kościele trwały nieustanne modlitwy w Jego intencji.

5 listopada rozpoczęły się pierwsze Misje Święte prowadzone przez o. Dariusza Sosnowskiego i o. Piotra Stasińskiego. Nauki misyjne skierowane były do wszystkich grup wiekowych i stanowych.

13 listopada 2005 roku o godzinie 1130 J.E. Abp Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński koncelebrował Mszę świętą z udziałem prowincjała o. Sławomira Siczka, proboszcza o. Apoloniusza Leśniewskiego. Arcybiskup dokonał konsekracji kościoła i poświęcił obraz Miłosierdzia Bożego wykonany przez malarza Jana Młyńskiego, a ufundowany przez rodziny z parafii.

14 listopada 2005 r. rozpoczęło się nabożeństwo czterdziestogodzinne – Dni Dziękczynienia za Eucharystię – parafialne

16 listopada odbyła się uroczysta Msza święta odpustowa – Odpust Patronalny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia. Mszę świętą koncelebrował o. Ennio Tiacci – prowincjał z Asyżu Obecni byli: J.E. bp Pacyfik Antoni Dydycz z Drohiczyna oraz ks. inf. Julian Żołnierkiewicz. Eucharystię uświetnił Chór Szkoły Muzycznej w Olsztynie „Cantabile” pod dyrekcją pani Agaty Wilińskiej.

Dnia 2 kwietnia 2006 o godzinie 21:37 odbyła się Msza święta w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, podczas której modlono się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego.

26 lipca 2005 powstała grupa „Caritas”, która również zajmuje się organizowaniem i wydawaniem żywności potrzebującym.

Przełożeni i proboszczowie parafii:
br. Andrzej Chludziński 1991-2000
br. Apoloniusz Leśniewski 2000-2006
br. Ireneusz Naumowicz 2006-2012
br. Marek Przeczewski 2012

br. Marcin Radomski 2012 -2015

br. Marek Skowroński 2015 – 2018

br. Marcin Radomski 2018 – IV 2019

br. Grzegorz Gutek, przełożony IV 2019 –

br. Łukasz Szokaluk, proboszcz IV 2019 –

Dodaj komentarz