Bierzmowanie

BIERZMOWANIE 2020/2021

Na spotkania formacyjne co miesiąc zobligowani są chodzić uczniowie z kl. 8. Uczniów z klas: 6 – 7 obowiązuje to, co zwykle: chodzenie na Msze św. w niedziele, udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, rekolekcje adwentowe, wielkopostne, droga krzyżowa, majowe, czerwcowe, itp.). Ten udział wszyscy uczniowie kl. 6 – 8 odnotowują w indeksach, które dostali na spotkaniu.

Regułą jest, że spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania będą odbywały się w II piątek m-ca o g. 19.00 w kościele. Natomiast Msza św. dla kandydatów do bierzmowania będzie w III niedzielę m-ca o g. 14.00. 

PAŹDZIERNIK

I spotkanie formacyjne dla nowych kandydatów wraz z rodzicami – 16.10. o g. 19.00 w kościele.

Msza św. dla “starych” kandydatów do bierzmowania – 18.10. o g. 14.00.

LISTOPAD

II spotkanie formacyjne – 13.11.2020 r. o g. 19.00 w kościele. (Odwołane) 

Msza św. dla kandydatów do bierzmowania – 22.11.2020 r. o g. 14.00.  

GRUDZIEŃ

III spotkanie formacyjne – 11.12.2020 r. o g. 19.00.

Msza św. dla kandydatów do bierzmowania – 20.12.2020 r. o g. 14.00.

STYCZEŃ

IV spotkanie formacyjne – 08.01.2021 r. o godz. 19.00 (odwołane – ferie).

Msza św. dla kandydatów – 17.01.2021 r. o godz. 14.00. 

LUTY

V spotkanie formacyjne – 12.02.2021 r. o godz. 19.00. 

Msza św. dla kandydatów – 21.02.2021 r. o g. 14.00. 

MARZEC

VI spotkanie formacyjne – 19.03.2021 r. o godz. 19.00 (odwołane)

Msza św. dla kandydatów – 21.03. o godz. 14.00 (odwołane) 

KWIECIEŃ

VII spotkanie formacyjne – 09.04.2021 r. o godz. 19.00.

Msza św. dla kandydatów – 18.04. o godz. 14.00.

MAJ

VIII spotkanie formacyjne – 14.05.2021 r. o godz. 19.00.

Msza św. dla kandydatów – 16.05. o godz. 14.00.

PYTANIA NA EGZAMIN:

Katechizm do bierzm 2019 — pytania cz. 1.

Katechizm do bierzm 2019 – Pytania cz. 2.

Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania – 24 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18.00

 

Br. Łukasz Szokaluk – opiekun.

Podstawy sakramentu bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem niezwykle ważnym, ponieważ należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest to ostatni etap wtajemniczenia. Kościół mówi, że chrześcijanie dzięki temu sakramentowi jeszcze ścisłej pogłębiają swój chrzest oraz powiązanie z Kościołem. Co więcej jest mowa że bierzmowanie jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (KKK 1285). Człowiek, który otrzymał ten sakrament jest chrześcijaninem świadomym swojej wiary, a przez co otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, która czyni go zdolnym do świadectwa i głoszenia słowem i czynem nauki Zbawiciela. Ten sam Duch uposaża go do obrony wiary.

Bierzmowanie, czyli confirmatio to potwierdzenie chrztu. Z jednej strony Kościół potwierdza, że dany wierny jest osobą świadomie wierzącą, a z drugiej strony wierny potwierdza sam sobie, że jest gotowy i zdolny do takiej wiary.

Głównym znakiem bierzmowania to namaszczenie krzyżmem, które oznacza pieczęć duchową. Ta pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu – niegdyś w taki sposób naznaczono żołnierzy pieczęcią ich wodza. Chrześcijanin zostaje naznaczony pieczęcią miłości Boga i ta miłość ogłasza.

Skutkiem bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, czyli:

  • zakorzenia nas bardziej w Bogu – poznajemy Go jako Ojca
  • łączy nas w więź z Chrystusem
  • pomnaża dar Ducha Świętego
  • udoskonala naszą więź z Kościołem
  • uzdalnia nas do obrony wiary
Aby jednak mogło do tych skutków należy się przygotować, czyli należy spotkać Boga jako kochającego Ojca, poznać Chrystusa – kim jest? co uczyni dla mnie? oraz dostrzec działanie Ducha Świętego w życiu – jego znaki. Bierzmowanie ma także przekonać do Kościoła, przybliżyć nie do instytucji, ale do wspólnoty. Ważne jest, aby młodzi mogli dostrzec swoje miejsce w Kościele. Przygotowanie do bierzmowanie daje ostatecznie ugruntowanie, zrozumienie wiary. Ma być na tyle praktyczna, aby młodzi wierni mogli obronić swoją wiarę przed: ludźmi wrogo stojącymi do wiary, ale także wobec własnych wątpliwości.

 

 

Dodaj komentarz