Bierzmowanie

BIERZMOWANIE 2018/19

Pierwsze spotkanie formacyjne odbyło się 05. października 2018 r. Spotkanie rozpoczęło się w kościele o g. 19.00 adoracją Najświętszego Sakramentu. Po niej odbyło się spotkanie w salce, gdzie większość młodzieży otrzymała indeksy i przyniosła zgłoszenia.

POPRAWKA – Na spotkania formacyjne co miesiąc zobligowani są chodzić uczniowie z kl. 8 i III Gimnazjum. Uczniów z klas: 6 – 7 obowiązuje to, co zwykle: chodzenie na Msze św. w niedziele, udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, rekolekcje adwentowe, wielkopostne, droga krzyżowa, majowe, czerwcowe, itp.). Ten udział wszyscy uczniowie kl. 6 – 8 – III Gimnazjum odnotowują w indeksach, które dostali na spotkaniu.

Najbliższe spotkanie dla kl. 8 i III gimnazjum odbędzie się 09.11.2018 r. (piątek). G. 19.00 – 19.45. – spotkanie w kościele. 

Msza św. niedzielna (LISTOPADOWA) dla kandydatów do bierzmowania (kl.: 8 i 3 Gim.) odbędzie się w niedzielę 25 XI b.r. o g. 14.00.

III spotkanie formacyjne dla kl. 8 i 3 Gimn. odbędzie się 7 grudnia o g. 19.00 w k-le. 

ROK 2019:

Spotkanie formacyjne w styczniu dla kl.: 8 i 3 Gim. odbędzie się w piątek 18 I o g. 19.00. 

Msza św. “styczniowa” dla kandydatów z kl. 8 i 3 Gim. odbędzie się w niedzielę 20 I o g. 14.00. 

PYTANIA NA EGZAMIN:

Katechizm do bierzm 2019 — pytania cz. 1.

Katechizm do bierzm 2019 – Pytania cz. 2.

EGZAMIN odbędzie się 9 VI (niedziela) o g. 16.00 w kościele. Zbiórka w kościele o g. 15.45.

LUTY:

Spotkanie modlitewno-formacyjne – 15.02. (piątek) g. 19.00. 

Msza św. dla kandydatów do bierzmowania – 24.02. (niedziela) g. 14.00. 

MARZEC:

Spotkanie modlitewno-formacyjne: 01.03. (piątek) g. 19.00

Msza św. dla kandydatów do bierzmowania: 17.03. (niedziela) g. 14.00

KWIECIEŃ:

Spotkanie modlitewno-formacyjne: 05.04. (piątek) g. 19.00

Msza św. dla kandydatów do bierzmowania: 07.04. (niedziela) g. 14.00 

MAJ:

Spotkanie modlitewno-formacyjne: 17.05. (piątek) g. 19.00

Msza św. dla kandydatów do bierzmowania: 26.05. (niedziela) g. 14.00

CZERWIEC:

06 i 07 czerwca (czwartek i piątek)próby w kościele g. 19.00.

10 VI (poniedziałek) – g. 19.00 spowiedź kandydatów do bierzmowania.

Uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania – 11 czerwca (wtorek) g. 18.00. 

 

Br. Łukasz Szokaluk – opiekun.

Podstawy sakramentu bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem niezwykle ważnym, ponieważ należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest to ostatni etap wtajemniczenia. Kościół mówi, że chrześcijanie dzięki temu sakramentowi jeszcze ścisłej pogłębiają swój chrzest oraz powiązanie z Kościołem. Co więcej jest mowa że bierzmowanie jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (KKK 1285). Człowiek, który otrzymał ten sakrament jest chrześcijaninem świadomym swojej wiary, a przez co otrzymuje szczególną moc Ducha Świętego, która czyni go zdolnym do świadectwa i głoszenia słowem i czynem nauki Zbawiciela. Ten sam Duch uposaża go do obrony wiary.

Bierzmowanie, czyli confirmatio to potwierdzenie chrztu. Z jednej strony Kościół potwierdza, że dany wierny jest osobą świadomie wierzącą, a z drugiej strony wierny potwierdza sam sobie, że jest gotowy i zdolny do takiej wiary.

Głównym znakiem bierzmowania to namaszczenie krzyżmem, które oznacza pieczęć duchową. Ta pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu – niegdyś w taki sposób naznaczono żołnierzy pieczęcią ich wodza. Chrześcijanin zostaje naznaczony pieczęcią miłości Boga i ta miłość ogłasza.

Skutkiem bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, czyli:

  • zakorzenia nas bardziej w Bogu – poznajemy Go jako Ojca
  • łączy nas w więź z Chrystusem
  • pomnaża dar Ducha Świętego
  • udoskonala naszą więź z Kościołem
  • uzdalnia nas do obrony wiary
Aby jednak mogło do tych skutków należy się przygotować, czyli należy spotkać Boga jako kochającego Ojca, poznać Chrystusa – kim jest? co uczyni dla mnie? oraz dostrzec działanie Ducha Świętego w życiu – jego znaki. Bierzmowanie ma także przekonać do Kościoła, przybliżyć nie do instytucji, ale do wspólnoty. Ważne jest, aby młodzi mogli dostrzec swoje miejsce w Kościele. Przygotowanie do bierzmowanie daje ostatecznie ugruntowanie, zrozumienie wiary. Ma być na tyle praktyczna, aby młodzi wierni mogli obronić swoją wiarę przed: ludźmi wrogo stojącymi do wiary, ale także wobec własnych wątpliwości.

 

 

Dodaj komentarz