Powołani do błogosławienia.

Do trwania w jedności z Jezusem i do wspólnego podążania za Panem – zachęcał w homilii neoprezbiter o. Michał Baczkura, który wraz z drugim neoprezbiterem o. Krzysztofem Fabichem 20 maja br. sprawowali u nas w kościele Msze św. prymicyjną. Na zakończenie Eucharystii bracia udzielili tradycyjnie błogosławieństwa prymicyjnego.

Zdjęcia zobacz – TU. FOTO RADOMSKI.