Harmonogram wizyty duszpasterskiej „kolędy” w dn. 10. – 17. 01. 2021 r.

W niedzielę 10. stycznia mieszkańców bloku 36A przy ul. Kołobrzeskiej o numerach mieszkań: 1 – 20 i 21 – 40. zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00. Na indywidualne zaproszenie „kolęda” od godz. 15.00 na ul. Pana Tadeusza 20a/61.

W poniedziałek 11 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku 36A przy ul. Kołobrzeskiej o numerach mieszkań: 41 – 60 i 61 – 80. Na indywidualne zaproszenie „kolęda” od godz. 16.30 na ul. Pana Tadeusza 17/24; ul. Kołobrzeska 25/53 oraz ul. Piłsudskiego 69/47.

We wtorek 12 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku 36A przy ul. Kołobrzeskiej o numerach mieszkań: 81 – 100; 101 – 120 oraz 121 – 140. Na indywidualne zaproszenie „kolęda” od godz. 16.30 na ul. Pana Tadeusza 4/1,3,4,12,14,16,21,27 i 101 oraz ul. Dworcowa 41/32,33,60 i 76.

We środę 13 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku 15. na ul Kołobrzeskiej.

W czwartek 14 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 9 na ul. Dworcowej o numerach mieszkań: 3 – 16 i 17 – 32.

W piątek 15 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 9. przy ul. Dworcowej o numerach mieszkań: 33 – 48; 49 – 64 i 65 – 80.

W sobotę 16 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 19. na ul. Kołobrzeskiej.

W niedzielę 17 stycznia Msza św. o godz. 15.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 21 przy ul. Kołobrzeskiej.

Informacje ogólne:

– Po Mszy św. z udziałem zaproszonych parafian będzie możliwość złożenia ofiary na potrzeby parafii i klasztoru.

– We Mszy św. uczestniczą parafianie, którzy nie wystosowali indywidualnego zaproszenia.

– Harmonogram wizyty duszpasterskiej wisi na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny na stronie internetowej parafii.

– Zaproszenia indywidualne do złożenia wizyty duszpasterskiej w domu z podaniem adresu i numeru telefonu można składać w zakrystii, do skrzynki pocztowej na furcie klasztornej lub telefonicznie do piątku.