ODPUST MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Dnia 16 listopada obchodziliśmy doroczny odpust Matki Bożej Ostrobramskiej, głównej Patronki parafii, której obraz zdobi główny ołtarz w kościele. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił o. Jacek Korsak, gwardian klasztoru OFM Conv w Olsztynie. Ten uroczysty dzień był poprzedzony trzydniowym przygotowaniem wiernych, które podjął proboszcz naszej parafii o. Marek Skowroński. Tematem kazań były postacie świętych związanych z Wilnem: św. Jadwiga i św. Kazimierz Jagielończyk.

Kazanie o. Dariusza Sosnowskiego z godz. 16.00

 

Zobacz galerię

 

 

 

 

 

 

Pieśń na wejście i przywitanie gości przez o. Proboszcza Marka Skowrońskiego

Kazanie odpustowe o. Jacka Korsaka OFM Conv z godz. 18.00