O nas

Pokój i Dobro

Witamy na stronie Braci Mniejszych Kapucynów będących w Olsztynie. Prowadzimy Sanktuarium i Parafię Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia. Nasza parafia została erygowana 3 maja 1991 r. Jako bracia pragniemy wypełniać naszą posługę względem parafian z jak największą gorliwością i oddaniem, a przy tym z jak największą otwartością na ich życie, zarówno radości i problemy.

Przez lata nasza parafia rozwinęła się i ugruntowała. Jako wspólnota braterska staramy się prowadzić to dzieło w duchu franciszkańskim, dlatego zapraszamy do tego dzieła pracy w winnicy Pańskiej każdego, kto poszukują swojego miejsca w Kościele. Posługa sakramentów i Słowa Bożego to najpiękniejszy sposób niesienia pomocy i nadziei drugiemu człowiekowi, dlatego zapraszamy do udziału w tej drodze pełnej wiary i miłości. Nasza wspólnota braterska liczy obecnie 8 braci: Br. Grzegorz Gutek, gwardian, wikariusz parafii, Br. Łukasz Szokaluk, proboszcz, wikariusz klasztoru, Br. Jan Chryzostom Mańczuk (kapłan), Br. Dariusz Sosnowski (kapłan), Br. Piotr P. (kapłan), br. Robert Kotara, br. Sebastian Kwir.

Bracia Mniejsi Kapucyni