Ogłoszenia duszpasterskie na 10 niedzielę zwykłą – 10.06.2018

  1. Warsztaty z zakresu duchowości dotyczące tematyki uzależnień dziś o godz. 16.00 w dużej sali pod kościołem.
  2. 13 czerwca, wspomnienie św. Antoniego z Padwy. Zapraszamy w tym dniu na procesję fatimską po Mszy o 18.00
  3. W niedziele 17 czerwca po Mszy o 13.00 osoby z róży nr 30 modlącej się za dzieci zaproszone są na spotkanie.
  4. Od poniedziałku 11 czerwca rozpoczynamy zapisy dzieci na półkolonie które odbędą się w naszym klasztorze w dniach od 25 czerwca do 6 lipca, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00. Przyjmujemy dzieci po 1 klasie – do 6 klasy włącznie. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres i PESEL dziecka oraz rodzica lub prawnego opiekuna. Przy zapisie składamy dowolną ofiarę na ten cel. Karty zgłoszeń można otrzymać w kancelarii parafialnej w czasie jej otwarcia lub u pani Joli
  5. Dziś zbiórka do puszek na Archidiecezjalny Fundusz Zapomogowy.
  6. Za tydzień młodzież oazowa organizuje kiermasz ciast. Datki przy tej  okazji zebrane, będą przeznaczone na  ich formacyjny wyjazd wakacyjny
  7. W ostatnim czasie odeszli do Pana sp. Czesław Deptuła, oraz śp. Krystyna Wiesława Łazarska. Wieczny odpoczynek…