Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Dzisiaj będziemy polecać Bogu naszych zmarłych, którzy oczekują na Królestwo Niebieskie i pragną się oczyścić z kary w Czyśćcu. Nasza modlitwa za zmarły to wyraz miłości. Nauka Kościoła wyjaśnia, że w Królestwie Niebieskim wiara nie będzie nam potrzebna, ponieważ zobaczymy Boga, nadzieją się spełni, ale miłość ciągle będzie trwać. To miłość jest wartością, której się nie pozbędziemy przechodząc z tej rzeczywistości doczesnej do rzeczywistości zbawionych. Dlatego najważniejszymi przykazaniami jest miłość Boga i bliźniego. Co, więcej św. Jan w liście napisze, że “kto nie miłuje bliźniego, nie ma miłości Bożej w sobie”. Dlatego też modlimy się, za tych, którym może pomóc wyłącznie miłość.

W naszej parafii Msze św. w następującym porządku:

7:00 – o. Wojciech

9:00 – o. Stanisław, o. Marcin

11:00 – o. Marcin

18:00 – o. Ireneusz, o. Łukasz

Dla informacji:

Wierni mogą uzyskać dzisiaj jeden raz odpust zupełny. W tym celu należy nawiedzić pobożnie kościół lub kaplicę (także półpubliczną – ale tylko ci, którzy z niej prawnie korzystają) i odmówić tam Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, zachowując zwykłe warunki uzyskania odpustu (łaska uświęcająca, Komunia św., modlitwa wg intencji Ojca Świętego, wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu).
Do 8 listopada włącznie można uzyskać codziennie odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitw (chociażby w myśli) za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.