Oaza Dzieci Bożych

W naszej Parafii powstała mała wspólnota dzieci, której celem jest chrześcijańska formacja. Ta młodziutka wspólnota jest Oazą Dzieci Bożych (w skrócie ODB) i za cel stawia sobie życie w Chrystusem oraz tworzenie nowej kultury. Dzieci Boże to pierwszy etap na drodze formacji oazowej, której założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Formacja oazowa dla dzieci jest miejscem, gdzie wzrastają w wierze, ale także uczą się wielu niezwykłych rzeczy. Tworzą relacje z przyjaciółmi i rówieśnikami, uczą się bardziej aktywnego spędzania czasu niż przed telewizorem, przeżywają wspólnie czas zabaw i poznawania Chrystusa. Jest to niezwykłą przygoda dla dziecka, na którą serdecznie zapraszamy dzieci.

Formacja ODB Składają się na nie cztery roczne cykle spotkań. Pierwszy cykl koncentruje się na podstawowych zagadnieniach życia religijnego, które ujmuje w 4 zasadach: Modlitwa poranna i wieczorna, Niedzielna Msza święta, Posłuszeństwo rodzicom, Codzienna 10-tka różańca. Poszczególne spotkania są związane z tymi obowiązkami. Są one przeplecione spotkaniami dotyczącymi poszczególnych okresów roku liturgicznego.

Drugi zestaw konspektów jest oparty na modlitwie Ojcze Nasz i stara się przybliżyć treść poszczególnych wezwań tej modlitwy.

Trzeci rok formacji, już dla dzieci starszych opiera się na życiorysach świętych. Przypatrując się im, uczymy się od nich, jak kochać Boga i bliźniego.

Konspekty z czwartego roku, przerabiane już z młodzieżą gimnazjalną, koncentrują się na Eucharystii.

Wiek minimalny to 2 klasa podstawówki natomiast maksymalny 6 klasa.

Animatorem: p. Dominika Szmit

Jeżeli ktoś pragnie zgłosić swoje dziecko to proszę skontaktować się na nr. 797 907 384

Dodaj komentarz