„Kiedy Słowo Ciałem się staje”.

Fot. Artur Radomski, RADOMSKI FOTO.

03.01.2021 r.