30-lecie powstania parafii.

FOTO RADOMSKI, 03.05.2021 r.