Katolickie Liceum i Szkoła Podstawowa zapraszają uczniów.

Zostań uczniem XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny przy ul. Mickiewicza w Olsztynie. Do wyboru klasa humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza. Nie pobieramy czesnego. Nasze atuty to: wysoka zdawalność matur, sukcesy podczas olimpiad, mało liczne klasy i doskonała lokalizacja w centrum miasta. Jesteśmy brązową szkołą w rankingu Perspektyw, która kształci w duchu chrześcijańskich wartości. Wniosek o przyjęcie […]