Dar franciszkańskiego odpustu.

Z okazji 800-lecia zorganizowania przez św. Franciszka z Asyżu pierwszej szopki Bożonarodzeniowej w Greccio, papież Franciszek udziela odpustu zupełnego, który wierni mogą uzyskać od uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia 2023 r.) do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego 2024 r.).

Dar odpustu można uzyskać nawiedzając w formie pielgrzymki dowolny kościół rodziny franciszkańskiej i wypełniając zwykłe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego). Należy przy tym pobożnie uczestniczyć w jubileuszowych obrzędach lub przynajmniej zatrzymać się przed ustawionym tam żłóbkiem, oddając się przez odpowiedni czas pobożnym rozmyślaniom, zakończonym Modlitwą Pańską („Ojcze nasz…”), wyznaniem wiary („Credo”) oraz wezwaniami do Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa i św. Franciszka z Asyżu („Inwokacje”).

 

Inwokacja do Świętej Rodziny i św. Franciszka z Asyżu:

Dobry Jezu, kontemplując tę szopkę, proszę Cię o łaskę przebaczenia moich grzechów. Ty jesteś słońcem wschodzącym z wysoka, które stało się ciałem, aby oświecić tych, którzy żyją w ciemności i w cieniu śmierci. Zamieszkałeś wśród nas i umiłowałeś nas do tego stopnia, że oddałeś za nas swoje życie. Nie przyszedłeś potępić świata, ale go zbawić. Daj mi łaskę szczerej skruchy i pokory, abym uznał swoją słabość. Daj mi wiarę w Twoje miłosierdzie i odnów we mnie radość z Twojego zbawienia.

 

Maryjo, Matko Jezusa i Matko Kościoła, naucz nas radości pokornych i tych, którzy wierzą w obietnice Pana. Pomóż nam głosić wielkość Boga, który towarzyszy i zbawia naszą cierpiącą ludzkość. Ty jesteś świtem nowego stworzenia. Ty jesteś Dziewicą, która stała się Kościołem, Ty jesteś Matką łaski i miłosierdzia. Usłysz nasze błaganie o czułość Twojego Niepokalanego Serca.

 

Święty Józefie, sprawiedliwy i wierny sługo Pana. Ty jesteś świętym i hojnym opiekunem. Nie pozbawiaj nas swojej opieki, zagubionych pielgrzymów w poszukiwaniu naszej prawdziwej ojczyzny. Chroń Kościół przed podstępami Złego i naucz nas ufać Temu, który dał swego jedynego Syna, aby wybawił nas od grzechu, zła i śmierci.

 

Święty Franciszku z Asyżu, który tak bardzo umiłowałeś ubogiego i pokornego Chrystusa, że zapragnąłeś z wiarą i pobożnością przeżyć w Greccio noc Jego narodzin w Betlejem, wstawiaj się za nami, abyśmy z czystym sercem kontemplowali piękno wcielenia Syna Bożego i słodycz Jego spojrzenia, które wzywa nas do nowego życia. Amen.