Harmonogram roznoszenia opłatków 2023 r.

Harmonogram – TU.

Tylko bracia kapucyni upoważnieni są do roznoszenia opłatków na ternie naszej parafii.