Nowy współbrat we wspólnocie.

Decyzją Ministra Prowincjalnego od 02 lipca br. do naszej wspólnoty klasztornej i parafialnej dołączył o. Adam Michalski. Życzymy Mu Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej i opieki Maryi, Matki Miłosierdzia.