„Jak św. Franciszek widział Kościół?”

„Jak św. Franciszek widział Kościół?” – pod takim hasłem odbyło się w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Olsztynie, spotkanie formacyjne dla przełożonych, zastępców, sekretarzy, skarbników, radnych ds. formacji i delegacji wspólnot z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Olsztyńskiego. 22 kwietnia br. zgromadzili się bracia i siostry z dziewiętnastu wspólnot FZŚ.
Po poczęstunku br. Radosław Piotrowski, radny ds. formacji wygłosił krótką konferencję na temat formacji zakonnej, której pierwszym celem jest dążenie do doskonałości chrześcijańskiej za przykładem i nauką, jaką zostawił św. Franciszek, czyli drogą osobistego uświęcenia.
Następnie o. Albin Łyda OFM, Asystent Regionu Olsztyńskiego wygłosił konferencję „Jak św. Franciszek widział Kościół”. Biedaczyna z Asyżu rozumiał go jako miejsce przebywania Boga na ziemi i miejsce, w którym może z Bogiem rozmawiać, a także miejsce, w którym można odbierać łaskę błogosławieństwa. Św. Franciszek chciał być w Kościele, potrzebował Kościoła i kochał go.
Po konferencji została sprawowana Msza Święta, której przewodniczył o. Paweł Kaczorek OFMCap, Asystent Regionu Olsztyńskiego. Podczas kazania o. Paweł mówił, abyśmy w świecie byli jak Kościół, odbudowywali innych, dawali ludziom wiarę i nadzieje.
Po Eucharystii w salce odbyło się spotkanie formacyjne, które prowadziła zastępca przełożonej Regionu Olsztyńskiego FZŚ s. Alicja Bosiacka. Podczas spotkania omawiano m.in.: jak powinno wyglądać spotkanie wspólnoty FZŚ.
Wspólny obiad, braterskie rozmowy zakończyły to spotkanie. Na rozesłanie o. Paweł Kaczorek OFMCap udzielił błogosławieństwa. Z radością franciszkańską wróciliśmy do swoich domów napełnieni Bożym Duchem, aby nieść Pokój i Dobro!
S. Wioletta Piotrowska, FZŚ.