Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Wielkanocną, 16.04.2023 r.

1.   Dzisiaj przeżywamy w Kościele Niedzielę Miłosierdzia Bożego, która jest jednocześnie świętem Caritas. Ofiary z dzisiejszej tacy przekazujemy na działalność naszego diecezjalnego „Caritasu”.

„Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który dzisiaj, w jakimkolwiek kościele, czy kaplicy z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę Ojcze nasz i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. Jezu Miłosierny, ufamy Tobie)”.

2.   Dziś o godz. 15.00. Koronka do Bożego Miłosierdzia.

3.   W sobotę 15 kwietnia po Mszy św. wieczornej rozpoczęło się w naszej parafii „Jerycho Różańcowe”. Przez siedem dni i nocy trwa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. Zapisać się można na liście umieszczonej na pulpicie przy intencjach do Matki Miłosierdzia, jak również na liście internetowej na profilu facebook’a „Olsztyńskie Jerycho Różańcowe”.

4.   W środę o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla rodziców dzieci z kl. III.

5.    W środę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na rozważanie Lectio Divina w sali w klasztorze.

6.    W czwartek na Mszy św. o godz. 18.00 będą zbierane ofiary na rzecz Radia Maryja i TV TRWAM.

7.     W piątek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania.

9.   Istnieje możliwość przekazania 1,5 % na Fundację „NASZA PRZYSZŁOŚĆ”, która pomaga kształtować charaktery dzieci i młodzieży oraz upowszechniać dziedzictwo narodowe i polską kulturę. PITy za rok 2022 może pomóc rozliczyć pani Małgorzata z rady parafialnej. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z proboszczem.

10.  Za wszelkie ofiary, jakie składacie na rzecz kościoła i wspólnoty zakonnej składamy serdeczne Bóg zapłać!