Matka Boża Ostrobramska w życiu rtm. Pileckiego oraz dla sybiraków.

10 Marca 2023 – Piątek godz. 19.00

Zapraszamy na SPOTKANIE (szczegóły na grafice):

Rotmistrz Witold Pilecki – religijność ochotnika do Auschwitz

Matka Boża Ostrobramska – historia obrazu i jego znaczenie w życiu rtm. Pileckiego oraz dla sybiraków

Podczas spotkania będzie można nabyć książkę ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego – sylwetka ochotnika do Auschwitz” 

Rotmistrz Witold Pilecki był postacią niezwykłą. W ostatnich latach coraz więcej osób inspiruje się postawą ochotnika do Auschwitz.  ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego” to jedyna książka, która opisuje naszego bohatera nie jako postać historyczną, ale jako człowieka, którego życie było pełne wiary, uczyć i trudnych wyborów.

Skąd rtm. Pilecki czerpał siłę do podejmowania tak odważnych decyzji?

Jakimi ideami się kierował?

O czym marzył?

Czy miał jakieś wady?

Czy jego postawa zasługuje na beatyfikację?

W książce znajduje się wiele niepublikowanych do tej pory dokumentów takich jak: listy Witolda Pileckiego czy odezwa ,,Do działaczy młodzieżowych”, którą Pilecki rozpowszechniał przed aresztowaniem. Autorka rozmawiała z rodziną rtm. Pileckiego, a także dotarła do tekstów źródłowych z Instytutu Pamięci Narodowej, Studium Polski Podziemnej i Muzeum Auschwitz-Birkenau.  W książce umieściła również nieznany do tej pory dokument, w którym, rtm. Pilecki wyjawia sekret związany z jego awansami wojskowymi.

O Autorce:

Anna Mandrela – doktor nauk humanistyczny w zakresie filozofii. Autorka książek ,,Kościół katolicki wobec buddyzmu”, ,,Tomizm Garrigou-Lagrange’a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin”. W ostatnich latach zasłynęła jako badacz biografii rtm. Witolda Pileckiego. Dotarła do wielu niepublikowanych dotąd faktów i dokumentów, które umieściła w książkach: ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego” oraz ,,Kto zdradził Witolda Pileckiego? Nieznane fakty z ostatnich lat życia Rotmistrza?”. Była również inicjatorką wydania nieznanego dotąd dokumentu ,,Odezwa do działaczy młodzieżowych”, którą rtm. Pilecki rozpowszechniał przed swoim aresztowaniem. Spędza sporo czasu jeżdżąc po Polsce z wykładami dla dzieci i młodzieży. Jest częstym gościem telewizji internetowych, gdzie stara się popularyzować wiedzę o polskich bohaterach.