Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Chrystusa Króla, 20.11.2022 r.

1.   W dniu dzisiejszym za ponowienie „Aktu Oddania Sercu Bożemu” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2.   Dziś przed kościołem zbieramy ofiary do puszek dla potrzebujących z naszej parafii. Bóg zapłać!

3.   Do końca listopada modlimy się za zmarłych wypisanych na kartkach wspominkowych o godz. 17.15 oraz na Mszy św. o godz. 18.00.

4.    W poniedziałek po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu.

5.    W środę 23-ego dnia miesiąca o godz. 16.45 medytacja dziesiątka różańca wraz ze Św. O. Pio., a o godz. 18.00 Msza św. z udziałem Grupy Modlitwy O. Pio.

6.    W środę także na godz. 19.00 zapraszamy do sali w klasztorze na Lectio divina przygotowujące do czytań Słowa Bożego najbliższej niedzieli.

7.    Od poniedziałku 28 listopada będziemy roznosili opłatki po naszej parafii. Zwracamy uwagę, że do tego upoważnieni są tylko bracia kapucyni. Roznoszenie opłatków rozpocznie się od godz. 16.30 od ul. Kołobrzeskiej. Szczegółowy plan roznoszenia opłatków znajduje się na tablicach ogłoszeń. Opłatki można także nabywać w zakrystii, na furcie oraz w kancelarii.

8.   W sklepiku parafialnym przyjmujemy intencje mszalne na rok 2023. Można także zapisać się na prenumeratę „Różańca” i miesięcznika „WPIS”.

9.    Za tydzień będziemy zbierali ofiary do puszek w ramach dorocznej zbiórki na rzecz Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

10.  Serdecznie dziękujemy Wam za wszelkie dobro, jakiego doświadczamy od Was każdego dnia. Pamiętamy o Was w naszych modlitwach.