Konkurs dla dzieci na najpiękniejszy lampion adwentowy.

Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci z naszej parafii oraz tych, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św w naszym kościele.
2. Prace należy wykonać samodzielnie, technika dowolna.
3. Oceniana będzie kreatywność, zgodność z tematem oraz użyteczność lampionu.
4. Prace należy dostarczyć 20 grudnia 2022r.(wtorek) podczas Mszy św. Roratniej dla dzieci o godz. 16:30.
Do lampionu proszę dołączyć karteczkę z wypisanym imieniem i nazwiskiem, proszę podać wiek uczestnika.
5. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 22 grudnia 2022r. (czwartek) po Mszy św. Roratniej o godz. 16:30.
6. Organizatorzy konkursu:
Joanna Miechowicz-Zając, organistka
Parafia NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w Olsztynie