Obraz Matki Bożej w renowacji.

Obraz Patronki naszej parafii został po 25 latach oddany do renowacji. To pierwsza jego renowacja. Koszt odnowienia wraz dojazdem i robocizną wyniesie 10,800 zł. Ofiary na renowację można składać na tacę w drugą niedzielę miesiąca na fundusz parafialny lub wpłacając na konto parafialne: Parafia NMP Ostrobramskiej w Olsztynie nr konta 72 1240 1590 1111 0000 […]