Wyróżnienie dla parafialnego „Caritasu”.

W II niedzielę Wielkiego Postu w naszym klasztorze była TVP OLSZTYN, by porozmawiać z kierowniczką naszego parafialnego koła „Caritas” panią Haliną, która od kilkunastu lat dba o potrzebujących z naszej parafii. Wieść po Olsztynie głosi, że dzięki staraniom pani Haliny nasz parafialny „Caritas” jest jednym z najprężniej działających wśród parafii olsztyńskich. Dziękujemy pani Halinie za jej ogromy trud w koordynowaniu akcji na rzecz potrzebujących i uchodźców z Ukrainy.