Zgłoszenia do programu stypendialnego.

W naszej diecezji zwolniło się 12 miejsc w ramach programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, adresowanego do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Warunkiem otrzymania stypendium jest:
– zamieszkiwanie w miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców;
– średnia ocen za I semestr dla ucznia szkoły podstawowej (4,8), a dla ucznia szkoły ponadpodstawowej (4,5);
– dochód na 1 osobę w rodzinie nieprzekraczający 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto;
– pozytywne opinie wychowawcy, katechety i proboszcza;
– szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie, zaangażowanie w życie parafialne.

 

Dokument do wypełnienia: TU.