Siostra Śmierć w Turcji.

Pan powołał do siebie naszego współbrata w Turcji, o. Jacka Nowackiego. Nasz misjonarz zmarł w naszym klasztorze w Yeşilköy, w Stambule 12 czerwca 2021. o. Jacek Nowacki był radnym prowincjalnym, gwardianem, wikarym, wikariuszem parafii, kierownikiem duchowym i spowiednikiem, ojcem duchownym w seminarium, kapelanem hufca ZHR. Pracował w Gorzowie, Olsztynie (początek lat 2000′), Lublinie Poczekajce oraz […]