Harmonogram wizyty duszpasterskiej w dn. 14 – 21. 02. 2021 r.

Porządek wizyty duszpasterskiej „kolędy” w tym tygodniu jest następujący: W niedzielę 14 lutego Msza św. o godz. 15.00 dla mieszkańców bloku nr 2 przy ul. Pana Tadeusza. W poniedziałek 15 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 27 przy ul. Dworcowej. We wtorek 16 lutego Eucharystia o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloków nr 29 i 29a przy ul. Dworcowej. W środę 17 lutego na Mszę o godz. 18.00 zapraszamy mieszkańców bloku nr 31 przy ul. Dworcowej. W czwartek 18 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 33 przy ul. Dworcowej. W piątek 19 lutego Eucharystia o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 37 przy ul. Dworcowej. W sobotę 20 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloków nr 41 i 41a przy ul. Dworcowej. W niedzielę 21 lutego Msza św. o godz. 15.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 69 przy ul. Piłsudskiego.

Informacje ogólne:

– Po Mszy św. z udziałem zaproszonych parafian będzie możliwość złożenia ofiary na potrzeby parafii i klasztoru.

– We Mszy św. uczestniczą parafianie, którzy nie wystosowali indywidualnego zaproszenia.

– Harmonogram wizyty duszpasterskiej wisi na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny na stronie internetowej parafii.

– Zaproszenia indywidualne do złożenia wizyty duszpasterskiej w domu z podaniem adresu i numeru telefonu można składać w zakrystii, do skrzynki pocztowej na furcie klasztornej lub telefonicznie do piątku.