Harmonogram wizyty duszpasterskiej „kolędy” w dn. 07 – 14. 02. 2021 r.

Porządek wizyty duszpasterskiej „kolędy” w tym tygodniu jest następujący: W niedzielę 07 lutego Msza św. o godz. 15.00 dla mieszkańców bloku nr 18 przy ul. Pana Tadeusza. W poniedziałek 08 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 16 przy ul. Pana Tadeusza. We wtorek 09 lutego Eucharystia o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 14 przy ul. Pana Tadeusza. W środę 10 lutego na Mszę o godz. 18.00 zapraszamy mieszkańców bloku nr 12 przy ul. Pana Tadeusza. W czwartek 11 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 10 przy ul. Pana Tadeusza. W piątek 12 lutego Eucharystia o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 8 przy ul. Pana Tadeusza. W sobotę 13 lutego Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 4 przy ul. Pana Tadeusza. W niedzielę 14 lutego Msza św. o godz. 15.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 2 przy ul. Pana Tadeusza.

Informacje ogólne:

– Po Mszy św. z udziałem zaproszonych parafian będzie możliwość złożenia ofiary na potrzeby parafii i klasztoru.

– We Mszy św. uczestniczą parafianie, którzy nie wystosowali indywidualnego zaproszenia.

– Harmonogram wizyty duszpasterskiej wisi na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny na stronie internetowej parafii.

– Zaproszenia indywidualne do złożenia wizyty duszpasterskiej w domu z podaniem adresu i numeru telefonu można składać w zakrystii, do skrzynki pocztowej na furcie klasztornej lub telefonicznie do piątku.