Wizyta duszpasterska tzw. „kolęda” w dn. 17 – 24. 01. 2021 r.

1.   Dziś 17 stycznia Msza św. o godz. 15.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 21 przy ul. Kołobrzeskiej. W poniedziałek 18 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 23 przy ul. Kołobrzeskiej. We wtorek 19 stycznia wieczorna Eucharystia z udziałem mieszkańców bloku nr 25 przy ul. Kołobrzeskiej. W środę 20 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 1 przy ul. Świtezianki. W czwartek 21 stycznia wieczorna Eucharystia z udziałem mieszkańców bloku nr 17 przy ul. Kołobrzeskiej. W piątek 22 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 11 przy ul. Dworcowej. W sobotę 23 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloków:  13. i 15. przy ul. Dworcowej. W niedzielę 24 stycznia Eucharystia o godz. 15.00 z udziałem mieszkańców bloków: 17. i 19. przy ul. Dworcowej.

Na zaproszenia indywidualne udamy się dziś od godz. 15.00 na Ul. Pana Tadeusza 10/97 oraz w poniedziałek 18 stycznia od godz. 16.30 na Ul. Pana Tadeusza 7/18 oraz ul. Kołobrzeska 19/24.

Informacje ogólne:

– Po Mszy św. z udziałem zaproszonych parafian będzie możliwość złożenia ofiary na potrzeby parafii i klasztoru.

– We Mszy św. uczestniczą parafianie, którzy nie wystosowali indywidualnego zaproszenia.

– Harmonogram wizyty duszpasterskiej wisi na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny na stronie internetowej parafii.

– Zaproszenia indywidualne do złożenia wizyty duszpasterskiej w domu z podaniem adresu i numeru telefonu można składać w zakrystii, do skrzynki pocztowej na furcie klasztornej lub telefonicznie do piątku.