Harmonogram wizyty duszpasterskiej, tzw. „kolędy” w dn. 24 – 31. 01.2021 r.

Trwa wizyta duszpasterska, tzw. „kolęda” w naszej parafii. W niedzielę 24 stycznia Eucharystia o godz. 15.00 z udziałem mieszkańców bloków: 17. i 19. przy ul. Dworcowej. W poniedziałek 25 stycznia Msza św. wieczorna z udziałem mieszkańców bloku na 21 przy ul. Dworcowej. We wtorek 26 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 23 przy ul. Dworcowej. W środę 27 stycznia na Eucharystię o godz. 18.00 zapraszamy mieszkańców bloków nr: 1 i 3 przy ul. Pana Tadeusza. W czwartek 28 stycznia Msza św. o godz. 18.00 z udziałem mieszkańców bloku nr 5 przy ul. Pana Tadeusza. W piątek 29 stycznia wieczorna Eucharystia z udziałem mieszkańców bloku nr 6 przy ul. Świtezianki. W sobotę 30 stycznia na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy mieszkańców bloku nr 7 przy ul. Pana Tadeusza. W niedzielę 31 stycznia Msza św. o godz. 15.00 dla mieszkańców bloku nr 9 przy ul. Pana Tadeusza.

Informacje ogólne:

– Po Mszy św. z udziałem zaproszonych parafian będzie możliwość złożenia ofiary na potrzeby parafii i klasztoru.

– We Mszy św. uczestniczą parafianie, którzy nie wystosowali indywidualnego zaproszenia.

– Harmonogram wizyty duszpasterskiej wisi na tablicy ogłoszeń oraz jest dostępny na stronie internetowej parafii.

– Zaproszenia indywidualne do złożenia wizyty duszpasterskiej w domu z podaniem adresu i numeru telefonu można składać w zakrystii, do skrzynki pocztowej na furcie klasztornej lub telefonicznie do piątku.