Odpusty w “Roku Św. Józefa”.

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił „Rok Świętego Józefa”. TU MOŻNA PRZECZYTAĆ dekret Penitencjarii Apostolskiej podający odpusty, jakie można uzyskać z okazji “Roku św. Józefa”.