Odpusty w „Roku Św. Józefa”.

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił „Rok Świętego Józefa”. TU MOŻNA PRZECZYTAĆ dekret Penitencjarii Apostolskiej podający odpusty, jakie można uzyskać z okazji „Roku św. Józefa”.

Apel do ozdrowieńców.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od wyzdrowienia […]

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Adwentu, 20.12.2020 r.

1.   8 grudnia bieżącego roku papież Franciszek ogłosił „Rok Świętego Józefa”. Na tablicy ogłoszeń wisi dekret Penitencjarii Apostolskiej podający odpusty, jakie można uzyskać z okazji Roku św. Józefa. W związku z tym dziewiętnastego dnia każdego miesiąca będziemy gromadzili się w naszym kościele o godz. 17.30 na okolicznościowym nabożeństwie polecając się Bogu przez wstawiennictwo Św. Józefa. […]