Prenumerata miesięcznika “WPIS”.

Zachęcamy do prenumeraty miesięcznika “WPIS”, który przedstawia czytelnikom takie wartości jak: wiara, patriotyzm i sztuka. Cena w prenumeracie 5 zł. Na prenumeratę zapisywać się można u proboszcza pod nr tel. 509 777 943.