I Komunia św. 2020 r.

Drodzy Rodzice, mili Państwo.

W związku z obecną sytuacją na całym świecie, w porozumieniu z proboszczem parafii, zmuszeni jesteśmy ODWOŁAĆ TERMIN 10.05.2020 Komunii Świętej  naszych dzieci.

Na obecną chwilę uroczystość KOMUNIJNA nie będzie możliwa.

Ustalenie konkretnego – następnego terminu jest obecnie bardzo trudne, gdyż  nie umiemy  przewidzieć jak długo utrzyma się obecna sytuacja zagrażająca zdrowiu i życiu.

Jeśli to tylko będzie możliwe o nowym terminie I Komunii poinformujemy odpowiednio wcześniej.

Jednocześnie przypominamy wszystkim, że w dalszym ciągu trwamy w okresie przygotowań do I Komunii św.  i przez cały czas należy uczestniczyć on- line:

w niedzielnej Mszy św.

i w obecnym czasie Wielkiego Postu w Drodze krzyżowej.

– z serdecznym pozdrowieniem

Katecheci