Pielgrzymka na Litwę 2020 R.

18 – 21 czerwca (czwartek – niedziela) Na plakacie jest błąd.    PROGRAM: 18 VI (Czwartek) – g. 11.00 wyjazd autokaru z Olsztyna. 19 VI (Piątek) – Zwiedzanie Wilna: Ostra Brama (Msza św.), Cerkiew św. Ducha (relikwie trzech Św. Prawosławnych), kościół unicki, gdzie pracował św. Jozafat Kuncewicz, kościół Św. Kazimierza, gdzie dla Boga i ludzi służył […]