Posłani do czytania Słowa Bożego.

W naszej parafii od 11.10.2019 roku odbywał się kurs dla kandydatów na lektorów. Prowadzącym był. o. Andrzej Tomkiel. Zajęcia odbywały się w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej, ok godziny 19 w salce w klasztorze. Podczas spotkań prowadzący dzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem odnośnie wymagań stawianych przed lektorami. Tematyka zajęć obejmowała między innymi: poznanie etapów Mszy Św., jak przygotowywać się do proklamowania czytań, śpiewania psalmów oraz modlitwy wiernych przede wszystkim w domu. O. Tomkiel zwracał uwagę, jak ważna jest stabilna postawa, skupienie, oddech czy kontakt wzrokowy z wiernymi. Nie do przecenienia jest poszukiwanie kluczowego słowa tekstu. O. Andrzej poruszył również tematykę najczęściej popełnianych błędów, znaczenia akcentu, dzielenia tekstu na punkty oraz zastosowanie pauzy. Poznaliśmy również formy Pisma Świętego (historie, listy, poezja). Otrzymaliśmy ponadto materiały poruszające tematykę 15 reguł dla lektorów i prowadzących modlitwę. Zajęcia miały charakter wykładów, pogadanek oraz ćwiczeń praktycznych. Każdy z kandydatów miał jako końcowe zadanie samodzielne przygotowanie w domu tekst czytania, psalmu oraz modlitwy wiernych, które odczytaliśmy na ostatnich zajęciach – praktycznych – w świątyni. O. Andrzej chętnie dzielił się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami i podpowiedziami, dzięki którym korygowaliśmy nasze błędy, aby w toku ćwiczeń czynić postępy ku chwale Boga Najwyższego. 15.12.2019 odbyła się uroczysta Msza Święta, w czasie której zaproszony specjalnie na te okoliczność nasz czcigodny prowincjał o. Łukasz Woźniak, wygłosił piękne kazanie oraz osobiście zawiesił na naszych szyjach przepiękne krzyże lektorskie. Na twarzach nowo przyjętych 10 osób (7 mężczyzn i trzech kobiet) do grona lektorów można było zauważyć podniosłość tego wydarzenia, skupienie a nawet wzruszenie. Po uroczystości spotkaliśmy się wspólnie w jednej z salek przy „małym co nieco”, aby celebrować to wydarzenie. Specjalnym gościem był oczywiście nasz prowincjał. Podczas spotkania ustaliliśmy na wniosek o. Andrzeja Tomkiela, że w każdy ostatni piątek miesiąca będzie miało miejsce spotkanie grupy lektorskiej. Pragniemy serdecznie podziękować wspólnocie zakonnej za życzliwość, chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, za podpowiedzi, wskazówki, cierpliwość i wyrozumiałość. Pamiętamy w modlitwie i również polecamy się waszej modlitwie. Pokój i dobro.

(Tekst: Marcin Cichorek. Zdjęcia: FOTO STRZELEC).

Zdjęcia zobacz – TU.