Świat zjednoczony na modlitwie.

4 kwietnia 2019 r. obchodzimy stulecie odejścia do nieba św. Franciszka Marto. W kościele parafialnym w Fatimie, w którym dzieci -pastuszkowie zostali ochrzczeni i gdzie, w szczególności św. Franciszek Marto spędził wiele godzin na modlitwie i adoracji, pocieszając “Ukrytego Jezusa” – będzie miał miejsce różaniec i adoracja w intencji pokoju na świecie. Łącząc się z Fatimą zapraszamy do naszego kościoła na 17.30. na wspólny różaniec w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi, pokoju na świecie i nawrócenia grzeszników.