Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

6 kwietnia po Mszy św. wieczornej zapraszamy na wspólną modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.