W obronie małżeństwa w szkole.

1 kwietnia 2019 r. w ZSChiO leżącym na terenie naszej parafii doszło do ciekawego spotkania i dyskusji. Katechetka pani Joanna zaprosiła na lekcje religii panią dr hab. Aleksandrę Nalewaj, prof. UWM z wykładem pt:. “Gender, a tradycyjny model rodziny”. W spotkaniu uczestniczył także student III roku teologii Michał Kolakowski, przewodniczący samorządu studenckiego tegoż wydziału. W prelekcji uczestniczyło pięć klas różnych roczników zarówno z liceum jak i z technikum. Opinie uczniów po wykładzie pani prof. były spolaryzowane. Jedni zauważyli, że normy WHO są dziwne i budziły w nich naturalny sprzeciw. Twierdzili, że: Mężczyzna powinien być mężczyzną, a kobieta kobietą; ludzie nie powinni obnosić się ze swoją seksualnością. W drugiej grupie młodych można było zauważyć wpływ ideologii środowisk lewicowych lansowanej przez media głównego nurtu. Ich wypowiedzi były tolerancyjne dla zawierania małżeństw jednopłciowych. Mówienie w szkole o zagrożeniach płynących z ideologii gender, neomarksizmu jest propagandą. Wiara w Boga i przykazania nie są istotnym kryterium w wyborze stylu swojego życia. Dziękujemy pani profesor za podjęcie tego tematu w obronie tradycyjnego modelu rodziny stworzonej na wzór wspólnoty Trójcy Świętej. (Tekst na podstawie relacji pani Joanny, katechetki).